Sen ir pagājis tas laiks, kad precīzu laiku noteicām ieskatoties pulkstenī. Pavērojiet cilvēkus sev apkārt, cik daudziem no viņiem ir uz rokas pulkstens un, cik daudzi skatās, cik pulkstens savā mobilajā telefonā. Parastais rokas pulkstenis ir ļoti elegants, noderīgs, taču diemžēl tikai vienfukcionāls. Pašreizējos apstākļos gan jaunieši, gan aizvien vairāk arī vecāka gadagājuma cilvēki pieprasa multifunkcionālas ierīces. No otras puses, ne visus pulksteņus piemeklē rokas pulksteņu liktenis. Sienas pulksteņi mājās un darba vietā, lielie laikrāži sabiedriskās vietās (Laimas pulkstenis, Stacijas pulkstenis), tiem visiem ir sava vieta mūsu ikdienas gaitās.

No otras puses, kā zināt vai pulkstenis rāda pareizi un cik ir precīzs cik pulkstenslaiks? Lai atrisinātu šo problēmu reizi pa visām reizēm esam izveidojuši šo resursu, kur Latvijas iedzīvotāji var uzzināt, cik ir pareizs laiks Rīgā un Latvijā. Portāla sākumlapā ievietotais laikrādis ir sinhronizēts ar atompulksteni un rāda precīzu laiku ar precizitāti līdz sekundes desmitdaļai. Ja vēlaties, variet noregulēt savus pulksteņus pēc tā rādījuma un nekad neko nenokavēsiet. Tiesa, nevar izslēgt, ka autobusa šoferim vai vilciena vadītājam vispareizākais liekas savs rokas pulkstenis vai mobilā telefona rādījums. Par šādu iespēju šķiet ir pārliecinājies ikviens, kas izmanto Rīgas satiksmes vai starppilsētu autobusu pakalpojumus.